Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-08-16

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

CJ henleder Meldahls opmærksomhed på, at der er lille terracottaeksemplar af Molins Bæltespændere i Ipsens Vinduer i Bredgade.

Transskription

16-8-1883

Hr. Etatsraad Meldahl
Da det jo noksom fremgik af vor Samtale i Søndags at det ikke var Dem nogen særlig Glæde at yde Gjæstfrihed for de to Gibsafstøbninger er det mig en Fornøielse at kunne meddele Dem at jeg ikke behøver at uleilige Udstillingscomiteen.

De nævnede at De ikke havde Molins Bæltespændere i ganske klar Erindring, jeg tillader mig derfor at henlede Deres Opmærksomhed paa at der staaer et ret godt lille Terracotta-exemplar i Ipsens Vinduer i Bredgade.

Deres ærbødige

C. Jacobsen jun

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.