Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-05-01

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Reedtz-Thott vil gerne hjælpe Julius Lange med 1000 kr.

Transskription

Gaunø
1st Mai 1882

Til
Hr. C. Jacobsen jun

Det skal være mig en Fornøielse at følge den Opfordring De har stillet til mig at bidrage 1,000 Kr til at hjælpe Docent Lange ud af sine pecuniære Vanskeligheder, og jeg stiller ikke andre Betingelser end De har gjort, nemlig Sikkerhed

for at Gjælden bliver fuldt ud dækket.
Idet jeg tillader mig at haabe at De vil have den Godhed at forvisse Dem herom inden Pengene bliver udbetalte, staar Beløbet til Disposition for Dem naar De ønsker at modtage det

Med Høiagtelse
ærbødigst

Reedtz-Thott

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Gavnø

Reedtz-Thotts brevpapir med monogram

København

Carlsberg Arkiv