Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882-05-08

Afsender

Julius Lange

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Julius Lange takker Carl Jacobsen for de tilsendte penge.

Transskription

Kjære Hr. Jacobsen!

Foreløbig 100000 Tak - saa mange som der er Øre i den Sum, De har sendt mig Anvisning paa.
Disse Linier kunne maaske gjælde som foreløbig Kvittering; hvis De ønsker en mere formel, skal jeg sende Dem den.
Min endelige og egentlige Tak forbeholder jeg mig at bringe Dem personligt.

8 Maj 1882 Deres af Hjertet hengivne

Julius Lange

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv. Boxid 000002607. Indkomne breve, Div. Kunst og Glyptotek 1886-94