Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1882 før 8. maj

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Lange

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender uopfordret 3000 kr. til Julius Lange. Han er blevet gjort bekendt med at Lange arbejder på en bog om menneskefremstillinger

Transskription

Hr. Docent Julius Lange

Det er os Undertegnede bekjendt, at De beskjæftiger Dem med et større Arbeide behandlende Fremstillingen af det menneskelige Legeme i forskjellige Kunstskoler.
Da pecuniære Hensyn let kunne forhale Udgivelsen af dette Værk, hvilket vi meget vilde beklage, vilde det være os kjært om De vilde modtage indlagte Anviisning paa Kr. 3000 som et privat Honorar, i det vi bede Dem anvende det paa bedste Maade til Løsningen af Deres Opgave

Med Højagtelse
C. Jacobsen jun.
Ny Carlsberg

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Før 8. maj

Udkast til brev.

København
København

Glyptotekets Arkiv