Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-01

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn Lehn anbefaler Carl Jacobsen at kontakte Tuxen, når han kommer til Paris.

Transskription

Kjøbenhavn D. 1 Juni 1881

Hr Brygger C. Jacobsen!

Deres meget ærede Skrivelse af Dags Dato har jeg havt den Fornøielse rigtigt at modtage, og skal jeg i den Anledning ikke undlade at udtale min bedste Tak fordi De ved Deres personlige Nærværelse i Paris tilbyder at yde os Deres bona officia til Anskaffelsen af de af Dem til den Kgl. Sculptursamling skjænkede Gibsafstøbninger af franske Billedhuggerarbejder. Efter de Aftaler jeg allerede har truffet med Maler Tuxen, der for Tiden er i Paris, tror jeg imidlertid ikke at behøve at uleilige Dem under Deres korte Ophold dernede, og skal indskrænke mig til at bede Dem, ifald Deres Tid maatte tillade det, at sætte Dem i Forbindelse med denne, da jeg veed at han i enkelte Punkter trænger til Oplysning af Dem. Han bor i Hôtel des hautes Alpes, Rue de Richelieu pres de la comedie francaise.
Med Ønskety om en lykkelig Reise.

Deres med største Agtelse ærbødige
Otto Rosenørn Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv