Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-01-13

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rosenørn Lehn takker for Carl Jacobsens tilbud om at forære Skulptursamlingen en afstøbning af Dubois' Eva.

Transskription

ST Hr Brygger Jacobsen, jun!
Ny Carlsberg

I Anledning af Deres behagelige Skrivelse af 12teds som jeg igaar har havt den Fornøielse rigtig at modtage, skal jeg ikke undlade at svare, at jeg paa den Kgl. Sculptursamlings Vegne med Tak modtager Deres Tilbud om at skjænke Gibsafstøbningen af Delaplanches Eva til samme Samling, hvilket Deres Valg jeg altsaa ..... godkjender.
Kjøbenhavn d. 13de Jan 1881

Ærbødigst
Rosenørn Lehn

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv