Menu

Search results: 8

1894-11-20

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

20-11-94 Monsieur Sabbatino de Angelis Naples Il est question de placer sur une promenade publique de Copenhague une co…

1894-12-03

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

3-12 94 Monsieur Sabatino De Angelis Naples En possession de votre hée du 29 9bre j'ai le grand plaisir de vous faire l…

1894-12-03

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

3-12-1894 Mine Herrer Jeg har i dag faaet Brev fra Sabbatino de Angelis at han vil udføre Nilen for f. 14000 = 10000 Kr…

1897-01-02

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Ny Carlsberg 2-1-97 Cher Monsieur Sabbatini Le statue du Nil est arrivée en parfait état. J'aurai le laisir de vous env…

1897-01-08

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Hr. Etatsraad Øllgaard I Anledning af Etatsraadens ærede Skrivelse af 7d ds tillader jeg mig at bemærke at jeg nogen Ti…

1901-11-19

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Ny Carlsberg 19-11-1 Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup I Legatet Albertinas Møde i dag blev det vedtaget, at der skulle an…

1902-09-06

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Ny Carlsberg 6-9-2 Kjære Hr Etatsraad V. Dahlerup Vil De ikke have den Godhed 1) at tegne Indskrifterne Nilen Tiberen t…

1913 med senere tilføjelser

Carl Jacobsen

Fortegnelse over de af Dr. Carl Jacobsen til det Offentlige skænkede Kunstværker foruden de i Ny Carlsberg Glyptotek be…