Menu

Search results: 17

1885-11-04

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

4 11 85 [utydeligt] Hr Hasselriis De nævnede i Efteraaret for mig at De vilde tilbyde Leg. Albertina en Figur i Bronce.…

1885-11-12

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Rom den 12 Novbr 1885 Høitærede Hr. C. Jacobsen! Jeg beder Dem modtage min oprigtige Tak for Deres Brev af 4 dennes, hv…

1885-11-23

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

23-11-85 Hr. Hasselriis Rom Deres Brev har jeg modtaget og den Indlagte Skrivelse blev af mig oplæst i Torsdags i Mødet…

1885-12-03

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Rom den 3 Decbr 1885 Høitærede Hr. Brygger C. Jacobsen jun. For Deres Brev og Meddelelse om Udfaldet i Mødet den 19 Nov…

1886-11-15

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Rom den 15 Novbr 1886 Via Babuino N:39 Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen jun ! I Anledning af den høitærede Bestyrelse a…

1886-11-22

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

22-11-86 Hr Hasselriis Deres ærede Skrivelse af 15de ds modtog jeg umiddelbart førend Mødet i Alb Bestyrelse d 19' ds m…

1887-12-05

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

5-12-87 Hr Hasselriis Rom Der har i Legatet Albertinas Bestyrelse været Tale om at anvende Deres "Satyr som drikker af …

1887-12-14

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Rom den 14 Decr 1887 Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen! Deres Brev af 5 dennes har jeg modtaget, takker for det og tilfø…

1887-12-19

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

19-12-87 Hr Hasselriis Rom Deres Brev af 14 d med Photographiet har jeg rigtig modtaget. Det forekommer mig at Figuren …

1887-12-29

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Rom den 29 Decbr 1887 Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen! Deres Brev af 19 dennes har jeg modtaget og takker for den yder…

1888-10-28

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Rom den 28 October 1888 Høitærede Brygger C. Jacobsen ! Gjentagende min Tak til Dem for Meddelelsen om den høitærede Be…

1888-11-17

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn den 17 November 1888. Høitærede Hr. Brygger C. Jacobsen! Jeg tillader mig herved at meddele at min Figur vil…

1888-11-23

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

23-11- 88 Hr Billedhugger Hasselriis Herved har jeg den Ære at meddele Dem at Legatet Albertinas Bestyrelse vel kan øns…

1888-11-27

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn den 27 November 1888 Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen! Med Tak modtager jeg den høitærede Bestyrelse af Lega…

1889-01-21

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn den 21 Januar 1889 Høitærede Hr Brygger C. Jacobsen! Da jeg meget gjerne under mit Ophold her i 1) Byen vil…

1889-01-26

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

26-1- 89 Hr Billedhugger Hasselriis Efter Modtagelsen af Deres ærede Skrivelse ad 21' da har jeg strax forelagt Bestyre…

1891-10-10

Louis Hasselriis

Carl Jacobsen

Rom den 10 October 1891. Via Aurora N: 25 .1. p. Under et Ophold hjemme i Sommer, havde jeg Leilighed til at se den meg…