Menu

Search results: 313

1878-12-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

17-12-78 Hr. Etatsraad Meldahl Det træffer sig morsomt og jeg betragter det som et lykkeligt Omen at jeg i Deres Sidste…

1878-12-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

24-12 78 Kjære Hr. Etatsraad Meldahl Det vilde visselig være mig den største Glæde naar jeg kunde være Dem nyttig paa n…

1879-04-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

24-4-79 Hr. Etatsraad Meldahl, Mit Bidrag til Helligaandskirken staar naturligviis til Tjeneste naar De ønsker det. Det…

1879-10-21

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Charlottenborg d 21/10 79 Kjære Herr Jacobsen ! Ret Tak for alle Deres venlige Udtalelser. Jeg troer at burde sige Dem …

1879-10-23

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Torsdag aften 29/10 76 Kjære Herr Jacobsen ! Ved at tænke over Deres Legat da er det falden mig ind, om dette ikke med …

1879-11-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 11-11-79 Hr. Etatsraad Meldahl Tillad allerførst en lille Berigtigelse. Da jeg hører til de sære Mennesker…

1879-11-19

Carl Jacobsen

1879-12-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 5.Xbr Hr Etatsraad Meldahl Etatsraad Borgm. Hansen meente at det ikke var rigtigt at vælge Albertinas Best…

1879-12-10

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 10-xber-79 Hr. Baron Rosenørn-Lehn Siden jeg havde den Ære at tale med Deres Excellence vilde jeg gjerne a…

1879-1914

Carl Jacobsen

Nærværende Protokol autoriseres herved til Forhandlingsprotokol for Legatet "Albertinas" Bestyrelse.- Kjøbenhavn den 29…

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn d. 1879 Høistærede! Idet jeg tilbagesender det hosfølgende Udkast skal jeg tillade mig at gjøre følgende Be…

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 11-1- 80 Hr Etatsraad Meldahl Gruppen fra Ludovisi er ikke i Barbediennes Catalog, heller ikke forekommer …

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 12-1-80. Hr Etatsraad Meldahl. Medfølger Barbediennes Catalog af hvilket jeg netop har faaet et Par Exemp…

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Ny Carlsberg Den 20' Januar 1880 Legatet "Albertinas" Bestyrelse Undertegnede tillader sig hermed at forespørge om Lega…

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Legatet Albertinas Bestyrelse erklærer sig herved villig til at paatage sig det i den kongelige Sculptursamlings Skrive…

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Nouveau Carlsberg le 23 -1- 80 Monsieur F. Barbedienne Dans votre hre du 10 ct. vous m'annonciez les renseignement des …

1880-02-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Nouveau Carlsberg 14-2-80 Monsieur F. Barbedienne Paris En possession de votre hre du 29 Janv. je vous remercie des ren…

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 22-3-80 Det gjorde mig ondt at jeg ikke var hjemme da De igaar gjorde mig den Ære at besøge mig. Jeg vilde…

1880-04-09

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Ny Carlsberg 9-4-80 Den kongelige Sculptursamling I Henhold til æret Skrivelse af 12te Decb. 1879, hvori § 6 lyder "Sku…

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

9-4-80 Udenlandske Kunstværker [påskrevet med blyant, ikke CJ] Hr. Baron Rosenørn Lehn Som De vil have bemærket ere de …