Menu

Search results: 315

1878-12-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

17-12-78 Hr. Etatsraad Meldahl Det træffer sig morsomt og jeg betragter det som et lykkeligt Omen at jeg i Deres Sidste…

1878-12-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

24-12 78 Kjære Hr. Etatsraad Meldahl Det vilde visselig være mig den største Glæde naar jeg kunde være Dem nyttig paa n…

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn d. 1879 Høistærede! Idet jeg tilbagesender det hosfølgende Udkast skal jeg tillade mig at gjøre følgende Be…

1879-04-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

24-4-79 Hr. Etatsraad Meldahl, Mit Bidrag til Helligaandskirken staar naturligviis til Tjeneste naar De ønsker det. Det…

1879-10-21

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Charlottenborg d 21/10 79 Kjære Herr Jacobsen ! Ret Tak for alle Deres venlige Udtalelser. Jeg troer at burde sige Dem …

1879-10-23

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Torsdag aften 29/10 76 Kjære Herr Jacobsen ! Ved at tænke over Deres Legat da er det falden mig ind, om dette ikke med …

1879-11-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 11-11-79 Hr. Etatsraad Meldahl Tillad allerførst en lille Berigtigelse. Da jeg hører til de sære Mennesker…

1879-11-19

Carl Jacobsen

1879-1914

Carl Jacobsen

Nærværende Protokol autoriseres herved til Forhandlingsprotokol for Legatet "Albertinas" Bestyrelse.- Kjøbenhavn den 29…

1879-12-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 5.Xbr Hr Etatsraad Meldahl Etatsraad Borgm. Hansen meente at det ikke var rigtigt at vælge Albertinas Best…

1879-12-10

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Ny Carlsberg 10-xber-79 Hr. Baron Rosenørn-Lehn Siden jeg havde den Ære at tale med Deres Excellence vilde jeg gjerne a…

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 11-1- 80 Hr Etatsraad Meldahl Gruppen fra Ludovisi er ikke i Barbediennes Catalog, heller ikke forekommer …

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 12-1-80. Hr Etatsraad Meldahl. Medfølger Barbediennes Catalog af hvilket jeg netop har faaet et Par Exemp…

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Ny Carlsberg Den 20' Januar 1880 Legatet "Albertinas" Bestyrelse Undertegnede tillader sig hermed at forespørge om Lega…

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Legatet Albertinas Bestyrelse erklærer sig herved villig til at paatage sig det i den kongelige Sculptursamlings Skrive…

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Nouveau Carlsberg le 23 -1- 80 Monsieur F. Barbedienne Dans votre hre du 10 ct. vous m'annonciez les renseignement des …

1880-02-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Nouveau Carlsberg 14-2-80 Monsieur F. Barbedienne Paris En possession de votre hre du 29 Janv. je vous remercie des ren…

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg 22-3-80 Det gjorde mig ondt at jeg ikke var hjemme da De igaar gjorde mig den Ære at besøge mig. Jeg vilde…

1880-04-09

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Ny Carlsberg 9-4-80 Den kongelige Sculptursamling I Henhold til æret Skrivelse af 12te Decb. 1879, hvori § 6 lyder "Sku…

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

9-4-80 Udenlandske Kunstværker [påskrevet med blyant, ikke CJ] Hr. Baron Rosenørn Lehn Som De vil have bemærket ere de …