Menu

Search results: 11

1880-04-15

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

15-4-80 Monsieur Barbedienne Paris Le comité du leg. "Albertina" s'est décidé pour les deux statues Silèn et Bacchus fr…

1880-10-28

Carl Jacobsen

Albert Jensen

28-10- 80 Hr Albert Jensen Herved har jeg den Fornøielse at meddele Dem at Bestyrelsen for Legatet Albertina har approb…

1880-11-09

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

9-11-1880 Hr Etatsraad Meldahl I dag bliver altsaa Statuerne kjørte til Ørsteds Park. Kl. 1 vil jeg være tilstede for a…

1880-11-13

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Ny Carlsberg 13-11- 80 Monsieur F. Barbedienne Ci-inclus j'ai la satisfaction de vous envoyer le montant de votre hée f…

1882-05-13

Carl Jacobsen

Hans & Jørgen Larsen

13-5 82 DHrr. Hans & Jørgen Larsen Hermed har jeg den Fornøjelse at meddele Dem at Bestyrelsen for Legatet Albertina mo…

1882-05-13

Carl Jacobsen

Albert Jensen

Hr. Albert Jensen Herved tillader jeg mig at underrette Dem om at man har bestemt sig til at tage Fodstykket til Silen …

1882-06-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Ny Carlsberg den 5-6-1882 Hr. Etatsraad Meldahl I Henhold til vor Aftale i det sidste Albertina møde tilskrev jeg H. Al…

1883-01-31

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

31-1-1883 DHrr Etatsraad H. N. Hansen Etatsraad F. Meldahl Jeg har fra flere Sider faaet Anmodning om at udvirke at der…

1883-07-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

20-7 1883 Hr Etatsraad F. Meldahl Herved har jeg den Fornøielse at meddele Dem at Fodstykket til den døende Fægter nu e…

1887-01-28

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

28-1- 87 Hr Etatsraad Hansen Ved Mødet i Onsdags vedtog Etr. Meldahl og jeg at anskaffe Fodstykker til de to Figurer i …

1902-01-18

Carl Jacobsen

Ludvig Fenger, Johannes Rump

Ny Carlsberg 18-1-2 DHerr Stadsarchitect L. Fenger Ingenieur J. Rump Justitiarius Koch spurgte mig for nogle Dage siden…