Menu

Search results: 44

1900-05-30

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Onsdag Morgen 30-05-00 Min elskede darling Hustru. Tak for Dit Brevkort fra Hamborg. Herhjemme staaer Alt vel til. Vagn…

1900-05-31

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Hilsen til Th og Edgar. Ny Carlsberg 31-05-00 Min darling Ottilia. Indlagte Skrivelse fra Fru Hennings er saa smuk at j…

1900-06-05

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

s.1 Til Madame Ottilie Jacobsen Hotel des deux mondes 22 Avenue de l'opera Paris s. 2 Ny Carlsberg 5-6-00 Darling Ottil…

1900-10-25

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Amata! Jeg telegraferede i dag at jeg vilde reise i morgen Fredag Aften til Rotterdam - men - i dag har Théatre francai…

1901-07-18

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Min darling Hustru Jeg vilde have besøgt Dig i gaar Onsdag Aften men saa havde H Meldterop meldt herop (!) at han gjern…

1901-07-30

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

30-7-1 Min Darling Hustru Indlagte Brev har jeg faaet fra M & W. Du besørger jo Prøvestykkerne sendt til England. Jeg v…

1901-08-21

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

s. 1 Fru Ottilia Jacobsen Ny Carlsberg Hr Skuespiller Jerndorffs Villa Ellekilde v. Hellebæk s. 2 Ny Carlsberg Torsdag …

1901-10-11

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Fredag Kl 6 11-10-1 Min darling Ottilia Vi havde en meget behagelig Overreise og kom i god Behold i forgaars Aften hert…

1901-10-16

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

16-10-1 Hjertelig Hilsen til min darling Ottilia. Her er vidunderlig skjønt - gid vi dog engang kunde komme her sammen.…

1901-10-19

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Mantua Løverdag Aften 19-10-1 Min darling Hustrue. Tak for Dit Brevkort, som jeg fik i Verona. Det var et deiligt Ophol…

1901-10-22

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Tirsdag Aften 22-10-01 Min Darling Ottila Jeg sendte Dig i dag et Telegram, som paa engang skulde udtrykket Mindet om v…

1901-11-03

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

s. 1 Fru Ottilia Jacobsen Ny Carlsberg Hovedbygning Kjøbenhavn V s. 2 Søndag Morgen efter en høist behagelig Overfart …

1901-11-05

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Tirsdag Aften 5-11-1901 Min darling Ottilia Tak for Dit Brev kort som jeg fik i aften. Jeg har nu tilbragt to høist int…

1902-04-21

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Min darling Ottilia Vi have hidtil haft en skjøn Reise. Vi kom efter Bestemmelsen hertil Fredag Kl 6. Helbig var netop …

1902-05-01

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

1-5-2 Min darling Hustru. Første Mai 1874 - Første Mai 1902 !!! Stort Spand af Tid i et Menneskeliv: 28 Aar. Indholdsri…

1902-05-06

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Tirsdag Morgen 6-5-2 Min darling Ottilia Indlagte Brev bedes Du sende til min Moder; for at jeg ikke skal skrive det sa…

1902-05-12

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Mandag Aften 12-5-2 Min Darling Ottilia Jeg seer af Aviserne at det i Mellemeuropa, og saaledes vel ogsaa I Danmark har…

1902-07-06

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

Søndag Aften Ny Carlsberg 6-7-2 Min darling Hustru Jeg har ikke haft Dig ude af mine Tanker siden Du reiste. I Fredags …

1902-07-11

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

11-7-2 Min Darling Hustru Tak for Dit Brev, som beroligede mig ganske. Jeg var meget ængstelig for hvordan Du havde taa…

1902-07-12

Carl Jacobsen

Ottilia Jacobsen

12-7-2 Min darling Amata Postgangen til Edinburg er langsom. Dit Brev som jeg fik i dag var paa ægte Dameviis ikke date…