Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1880-12-22

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Andreas Peter Weis

Document content

Awaiting summary

Transcription

22-Xbre- 80

Onsdag

Kjære Andreas
Jeg ventede Dig forgjæves i Søndags.
Idag ere vi indbudte til Blochs, hvilken Indbydelse vi ikke vilde give Afkald paa.
Men jeg haaber at Du en anden Dag vil fornøie os med Dit Besøg!

Venskabeligst
Carl

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpair. Jacobsen med 'k'

Copenhagen

Rigsarkivet