Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886-04-13

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Andreas Peter Weis

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr Contorchef
Andreas Weis
Gjentofte

Indl. har jeg Fornøielsen at fremsende 500 KrRestbetaling paa Börjesons "Simmeren".
Quittering udbedes.

Jeg haaber at din Optræden i Løverdags har været tilstrækkelig energisk til at vi kan læse en af de første Dage i Bladene at Gibsafstøbning samlingen er aaben for Publicum under hele Udstillingstiden

Din hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Lettercard

Danish

Copenhagen

Ny Carlsbergs meddelelsespapir.

Copenhagen

Rigsarkivet