Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1881-01-19

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Andreas Peter Weis

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
19-1-81

Kjære Andreas
Overmaade heldigt fik jeg Dit Brev ligesom jeg imorges skulde ind til R.

Jeg bragte Sagen paa Bane og behøver ikke at sige med hvor stor Varme jeg anbefalede Dit Candidatur.
R. indvendte netop det Du havde forudsagt, jeg antydede Dit Svar og føiede til at det var min Overbeviisning

at baade Kobberstiksamlingen og Du vilde være godt tjente med at Du blev ansat selv om Du efter en Aarrække fik anden Beskæftigelse.
Jeg henviste til Jul. Lange og til Meldahl. Troer Du ikke at en Anbefaling fra dem var frugtbringende ?
Din hengivne
Carl J.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

Copenhagen

Rigsarkivet