Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1901-11-19

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
19-11-1

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

I Legatet Albertinas Møde i dag blev det vedtaget, at der skulle anskaffes Granitpiedestaler til Nilen og Tiberen ved Dr Louises Bro, og det blev mig overdraget at anmode Dem om, at gjøre en Tegning. Piedestalerne skulle naturligviis være eens.
Man ønsker dem ganske simple (d: uden nogen Karnis foroven. Derimod turde et Led mellem Hovedblokken og det nederste Fodstykke ikke være overflødigt [tegning]

Da Graniten ikke tillader fine Former (især hvis der kun bliver Raad til at gjøre den fiinthugget) maa nævnte Led ikke være beregnet paa at kunne hugges i Granit.
Jeg haber at De vil paatage Dem dette lille Arbeide

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum