Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1886 december

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

1 Dec [?] 86

Hr professor Dahlerup

To af Leg. Alb. anskaffede Statuer Bækkenslageren og Mercur begge i Bronce ere nu opstillede i Ørstedsparken og skulle nu have piedestaler af Granit.
Bestyrelsen for Albertina beder Dem gjøre en Tegning til hver af Piedestalerne.
Da disse skulle være, den ene til Bækkenslageren af poleret Granit, den anden til Mercur ogsaa af Granit, men muligviis fiinhuggen, maa der ikke være Led eller Forsiringer som ville væsentlig

gjøre eller fordyre Udførelsen.
Bækkenslageren staar nu paa den bestemte Plads, hvor Jorden danne et Skraaplan, noget der maa tages Hensyn til ved Piedestalen.
Mercur vil rimeligviis faa Plads paa et Sted hvor Jorden har en lille Hældning.

Paa Bestyrelsens Vegne
Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum