Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1887-11-22

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr. Professor V. Dahlerup
Architect
K

Mødet om Dolken er paa Langes Anmodning udsat til Løverdag d. 26' ds Kl. 3 tillige ville D'Herr Koch (Borgerrepræsentationens Formand) Karl Madsen, E. Bloch og Nyrop blive indbudte, saaledes at Sagen kan blive muligst grundigt belyst

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Jeg lever i megen Uro for Deres Frues Befindende et lille Ord vilde være mig særdeles kjært!

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv