Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1901-07-09

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

9-7-1

Kjære Hr. Etatsraad
V. Dahlerup

Ti [?] [eller mit] Ophold i Ellekilde har forsinket mit Svar paa Deres Ord af 3ds
Jeg har ikke noget Positivt [?] imod Deres Tegning; men jeg kan ikke ret blive varm for den.
Den er mig lidt for tung. Men det er maaskee min egen Skyld, hvis jeg har glemt at sige Dem at

Steenen for ikke at vise sig for tung naar den sees fra Siden ikke maa have et quadratisk men den skal skal have et rectangulært Gjennemsnit (Grundflade) ikke [tegning] men [tegning].

Hvis jeg har glemt, at sige Dem dette maa jeg bede om Undskyldning; jeg syntes dog jeg sagde det !.
Vil De nu ikke gjøre et Udkast til En Tegning hvor Stenpladen er rectangulær og ikke større end

nødvendigt.
Gaaer det an at sætte Steenen støt op imod Muren [tegning] eller finder De det bedre at lade være et lille Mellemrum [tegning]

I Haab om snart at høre fra Dem er jeg

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv