Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-12-18

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

18-12-89

Kjære Hr. Prof Dahlerup

Med fuld Deltagelse modtager jeg Meddelelsen om Deres Faders Død.
Døden staar ogsaa paa mit Huses Tærskel og udstrækker sin Haand efter min haabefulde Alf.
Endnu har livet ikke givet tabt - det staaer kun i Herrens Haand hvem af de to der skal seire i den haarde Kamp.

Tak for den tilsendte Calque.
Med denne synes jeg at Opgaven er løst.
Her har jeg intet men at indvende
Ogsaa om de to Trapper er jeg nu ganske enig Med Dem.
Jeg har ofte udtalt til Andre at De og jeg altid let vilde komme til Forstaaelse om en Plan som fuldt ud vilde tilfredsstille os begge.
Det er mig den største Glæde at denne Fortrøstning saa fuldstændig er gaaet i Opfyldelse.

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv