Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1882-02-14

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr Brygger C. Jacobsen jun.

Det er en Skam for mig at jeg har forsømt at hilse paa Dem i det nye Aar og takket Dem for Alt godt - men jeg har opsat og opsat - og nu - ja nu er det Kunstnerne Karneval som optager baade Dag og Nat for mig - men mine Nytaarsregninger har jeg ikke faaet betalt endnu og derfor er det at jeg maa raabe om Hjælp i Form af et Forskud, som jeg har tænkt mig fordelt paa Huidtfeldt Monumentet og Valby Kirke - 1000 Kroner paa hver.
De maa ikke tage mig denne Anmodning ilde op

Deres hengivne
V Dahlerup

Kjbh 14 Febr. 82

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv