Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1892-07-16

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
16 7 2

Kjære Hr Etatsraad Dahlerup

Vi bleve jo enige om at de skulle tænke paa hvorledes vi 9 udødelige skulle staae paa Dipylon.
Det er derfor nødvendigt at jeg opgiver Dem Attributerne, saaledes som jeg har tænkt mig disse

Dahlerup vælger selv

Arbeideren en Maltskovl

Hesberg en Folio-Bog

Alf maa helst ligefrem copieres efter et Photo hvor han staar og læner sig til en Stol (m. høire Arm)

Carl Jacobsen Fløilsfrakke og Calot af sort Fløil paa Hovedet. I Haanden en Plan af Bryggeriet

Ottilia J. 'Find en Idée'. Maaske med en lille Pige (Beatrice) staaende ved Siden af hende.

Henningsen med et Saccharometer

Saccharometeret kan maaske bedst staae paa en Piedestal ved Siden af ham

Instrumentet (en Flydevægt) seer saaledes ud.
[Tegning]

Grønlund med et Mikroscop
Han vil se udmærket ud i Profil bøiet over

Microscopet og kiggende ned i det.

Bechman maa have et Lod

Tænk nu efter om dette passer Dem og saa maa vi snart begynde paa Udførelsen

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv