Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1899-04-19

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Nr 52
Nørrebrogade 34
19 April 99.

Kjære Hr Dr. Carl Jacobsen!

Saavel med Hensyn til Jesuskirkens Decoration, som til Glyptoteket, beder jeg om min Afsked, lad mig faa den i Naade, saa skal jeg være glad ved Mindet om mange Aars lykkeligt Samarbeide med Dem.

Deres hengivne
V. Dahlerup

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv