Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1885-10-01

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjbh. 1st Octbr 85

Kjære Hr C. Jacobsen jun
Jeg takker for de tilsendte Et Tusinde Kroner og skal snarest fremsende Overslag over Glyptotheksbygningen. Jeg er tilfreds med 500 Kr som vederlag for Variationer af Glyptotheket paa Jarmers Høi.
Med Hensyn til Besvarelsen af Spørgsmaalet om min Stilling til Kirken, da beder jeg om endnu nogen Betænkningstid, jeg vil blandt andet gjerne tale med Beckmann herom. Fra Kessel og Röhl har jeg modtaget tilbud paa Søilerne og venter en af de første Dage Tilbud fra Hans og Jørgen Larsen.
Jeg skal sende Tilbud og Tegning med Maal i morgen

Ærbødigst
V. Dahlerup

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv