Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1901-07-13

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

13-7-1

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

Tænkte jeg det ikke nok!
De behøver blot at ryste Deres Ærmer saa falder der strax en ny Plan ud af dem.
_
Denne sidste Plan tiltaler mig ikke blot langt mere end N1; men jeg synes at den er saa smuk at vi

ikke behøver ryste Ærmerne yderligere. Dertil har den, den - navnlig i vore Dage - høit skattede Egenskab at være "morsom".
Man kan jo med en vis føie spørge om det er heldigt at de to Acanthus blade komme saa nær paa begge Sider af Figurens Hoved - men paa den anden Side er det netop disse Acanthusblade som gjør saadan en deilig Virkning.

Jeg mener derfor at vi godt kunne blive staaende ved dette - jeg haaber at Paul Dubois ikke vil gøre nogen Indvending.
Vil De nu ikke være saa god at sende mig en Gjenpart - helst coloreret - som jeg kan sende P.D.
Han har bestemt og vedtaget at den høie Steen skal være af et blaat Marmor eller Turquin, og han har sendt mig en Prøve, som jeg herved sender Dem, men som jeg beder Dem

sende mig tilbage med den colorerede Tegning.
Busten er hvidt Marmor. Derimod maa De bestemme hvorledes Bustefoden Piedestalen skal være
Husk paa Værelset er lysegrønt og de andre Piedestaler skulle passe dertil:
De Farver der efter min Mening især kunne komme i Betragtning ere:
Mørk Granit
Blaat Marmor af samme Art
guult som Steen Marmor som i Bissen salen
Uddevalla Granit
Derimod mener jeg at den røde Farve skal udelukkes i denne Sal
Deres heng
C.J.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv