Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1887-12-31

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

31-12- 87

Kjære Hr. Professor Dahlerup

Den belvederiske Apollon er ankommet og henstillet i Parken ved Gangen som løber omkring Ørsteds Høi.
Da den staaer dér som en Slags Pendant til Silen med Bacchusbarnet maa der tages Hensyn til dette Pendant -Forhold ved Bestemmelsen af Fodstykkets Høide og Character.
Fodstykket skal være af rød Granit dog af en anden Varietet end Silens.
Saaledes mener jeg ogsaa at der maa være en lille Forskjel i Fodstykkernes Tegning. Navnlig maa det erindres at Fodstykket maa være heelt

poleret og ikke som ved Silen, fiinthugget paaa den nederste Deel.
De bedes at gjøre en Tegning hurtigst mulig inden Udgangen af næste Uge for at vi kunne faa Fodstykket opstillet tidligt i Foraaret.

Tegningen bedes De sende directe til Meldahl tillige med medfølgende Brev.
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum