Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1885-09-29

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjære Hr. Professor Dahlerup

Siden mit Brev af 28de Aug har jeg ikke modtaget noget Svar paa de deri fremsatte Spørgsmaal eller Forslag.
Da jeg imidlertid ikke vil tilbageholde noget af det Beløb jeg er Dem skyldig sender jeg herved Kr. 1000 som et "a Conto Beløb"

1) De bedes da at lade mig vide om De anseer 500 Kr passende Vederlag for Variationerne af Glyptotheket paa Jarmers Høi

2) Dernæst vil det være mig kjært at modtage Overslagene over Bygningerne ifølge min Bestilling af 26-11-84.
Naar jeg har modtaget disse er vor Glyptotheks-mellemværende jo foreløbig afsluttet og jeg kan da fra min Side foretage Udbetalingen af det sidste Beløb.

3) Deres Bekræftelse eller Bemærkninger angaaende min Opfattelse af Deres Stilling til Kirken imødeser jeg ogsaa gjerne
/v

jeg har aldeles Intet hørt fra Kessel & Böhl. De bedes derfor opgive mig Maalene paa alle Søilerne i Forhallen Kirken (forneden og foroven) samt i Choret for at jeg kan faa de Tilbud som behøves for at Arbeidet kan fremmes uden Forsinkelse.

Venlig hilsen
Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv