Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888 juli

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjære Hr. Prof. Dahlerup
Frederiksberg Communalbestyrelse tænker paa at [opstille] eet eller 2 Springvand (i Midten eller paa hver Side) i den 1ste Rundel i Fr.... [utydeligt]
Jeg har foreslaaet Schlegel [?] at det ... som valgt til Architect, men for at dette kan skee vilde det være heldigt om De løselig opkradsede nogle Skizzer saaledes som De i
sin Tid gjorde det til Forskjønnelses comiteen.
De maa jo see paa Pladsen først for at .... [utydeligt] i fuld Harmoni med den smukke Baggrund af Træer.
Det er tænkt at anvende 20000 Kroner til Anlæget.
Vandstraalerne maa af ... til vort Blæsebælgs Clima ikke gaae meget. Vei .......... skal ... som paa Gammeltorv.
Jeg vil gerne have Sinding til at concurrere til Figurerne. Han

har iøvrigt ogsaa en Idé med to Satyrer, der er udstillet i Bronce paa Udstillingen.
Mulig kunde ogsaa Gruppen Venus og Amor af Wurzelbauer Fontaine ... ......udstillet foran min Bygning ved Nicolai Taarn, benyttes

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Det var virkelig morsomt om Frederiksberg Commune et eller to Springvand op mens de ligger og vrøvler i Kbhvns Forskjønnelses Comité

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv