Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1900 december

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

Tak for de tilsendte Tegninger og Overslag.
De skulle nu blive fremlagte i næste Bestyrelsesmøde, som dog næppe bliver førend et Stykke ind i det nye Aar, da vi just havde et Møde for kort Tid siden.
Jeg skammer mig over at jeg aldeles har glemt Hvad det er for en Dør og en Piedestal til

den franske Sal.
Hvis De ønsker at ... Tegningerne personligt, saa vil De naturligviis være velkommen.


De har naturligviis hørt at vor Skortsteen har faaet en ret ubehagelig Revne i det nederste Fodstykke. Hellere end at risikere at Revnen efterhaanden arbeider sig opad gjennem det høie ottekantede Fodstykke og videre til Skaft og Knop, mener jeg at vi maa strax søge at stoppe den i dens

Vandring ved at lægge Jernbaand om den nederste Deel.
Dette maa jo gjøres decorativt, saa at Skorstenen ved dette Jernbeslag faaer en ny Skjønhed.
Jeg beder Dem sammen med Bechmann, og hvis De ellers kjender en Ingenieur som har Erfaring i hvorledes Sligt skal gjøres, da at udarbeide et Forslag, dog vil jeg gjerne kjende Planen og Tankegangen i denne Jernconstruction.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv