Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1885-03-19

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

1885-03-19
Kjære Hr. Prof. Dahlerup

Fra mit Kontor blev igaar sendt Dem en Anvisning paa 1000 kr.
Hav den Godhed idet De sender Kvittering at meddele mig paa hvilken Conto den skal føres paa Glyptothekets eller paa Kirkens.

Efter mine Optegnelser har De indtil nu modtaget paa Kirkens Conto 4800 kr. nemlig

1882
19. Febr. --- 1000

1883
Oct 12 --- 800
Nov 30 --- 2000

1884
Febr. 27---1000

I alt --- 4800

De bedes ved Leilighed lade mig vide om dette stemmer med Deres Optegnelser.

Deres hengivne
C. Jacobsen jun.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen