Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1882 udateret

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjbh. 10 D[ec][?] 82.

Kjære Hr. Jacobsen jun

Jeg glemte heelt igaar at fremkomme med Andragende om, at det maatte være mig tilladt, at lade udføre Modeller til Valby Kirkes indre og ydre Udsmykning - særlig Kapitæler (i ½ naturlig Størrelse). H. Chr. Berg er en flink Stukkatør - det vil lette mit Arbeide meget hvis jeg fik Tilladelse til at arbeide med Modeller - jeg skal ikke overdrive det -

Deres hengivne
V Dahlerup.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv