Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1897-01-30

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Nørrebrogade 34
30/1 97

Hr Bryggerieier Carl Jacobsen!
Næst efter at bringe Dem min Lykønskning i Anledning af den Ære der er vist Dem ved Udnævnelsen til Direktør for Statens Sculptursamling - næst efter denne Lykønskning vil jeg bringe Dem mit Farvel, som jeg tvinges til at sige Dem - Grunden er naturligvis de Krænkelser som jeg har lidt ved Opførelsen af Glyptoteksbygningen. Vel har jeg ikke i Sinde at forlade min Post før De har erklæret at mit Hverv er endt ved denne Bygning - men jeg foretrækker at sige Dem nu - at jeg længe har følt det umulige i at yde Dem kunstnerisk Assistance.
Deres ærbødige

V. Dahlerup

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv