Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1895-11-25

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

25-11-95

Kjære Hr. Etatsraad
V. Dahlerup

Jeg takker meget paa Ny Carlsb. Glypts Vegne for de lovede Skizzer af Th. H.
_
Med Hensyn til Erhvervelsen af Gibsafstøbningen af Gravmonumentet maa jeg tale sammen med Dem.
Er De ogsaa vis paa at det vil virke harmonisk oppe i det lille Rum, hvor, som skal helliges Th. H.
Jeg vilde ogsaa gjerne see et Photographi af det.

I og for sig var det vel egentlig en nok saa smuk Tanke at vi satte et særligt Monument over Th. H. gjort af en dansk Kunstner i Glyptotheket.
Men som sagt lad os tale derom.

Med fornyet Tak
Deres hengivne og forbundne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv