Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-09-06

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
6-9-2

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

Vil De ikke have den Godhed
1) at tegne Indskrifterne
Nilen Tiberen
til de to Statuer ved Dr. Louises Bro
2) at tegne et Fodstykke til Kolbergs Satyr
Denne Figur staar nu i Bronce i Rasmussens Støberi i Raadmandsgade.
Den tænkes opstillet maaske i den lille Plaine foran Thorvaldsens Museum.
Fodstykket skal være af poleret Granit. Formerne maa derfor være meget simple.
Man begaaer ofte i vor Tid den Feil at gjøre Fodstykkerne til Statuer for store og svære jeg beder Dem derfor

hellere give dette Fodstykke en let og elegant Characteer.
Dette opnaaes maaske bedst ved at give det en lille Karnis foroven. Derved opnaaer man jo at kunne gjøre selve Fodstykket noget smallere end Plinthen
Princippet saaledes : [tegning]
i stedet for: [tegning]
saaledes
Det er dette sidste Bindesbøll har gjort i Bissen Salen i N.C. Glypt. Men disse Fodstykker er derfor ogsaa alle for store

Venskabeligst
Deres Carl Jacobsen

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum