Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1901-08-03

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

3-8-1

Kjære Hr. Etatsraad
V. Dahlerup

Jeg længes meget efter at faae den Calque af Paul Dubois Monument som jeg bad Dem om da jeg sendte Dem Tegningen tilbage.
Jeg har netop igjen igaar faaet Brev fra P.D. angaaende Monumentet, men jeg kan ikke svare ham Noget førend jeg faaer Calquen, som jeg

har lovet ham.
De er nok saa god at sende mig den saa snart De kan.


Jeg har bestilt Tegners smukke Monument over hans Moder en kvinde som forsvinder i Jordens Skjød i Marmor.
Det skal staae i Christussalen paa Vinduesvæggen lige overfor Teneranis Livet og Døden.
Men her er det at jeg gjerne vil høre Deres Mening
1)
Vil det ikke være rigtigt at gjøre Klippen noget smallere, seet fra Siden

Da man seer den meget fra siden naar man gaaer ind i Salen synes mig at Klippen vil dominere for meget i det man træder ind
2) Vil det see godt ud at den ender paa samme Maade som i Gibsmodellen med en tilspidset Tap ?
Jeg troer denne spidse Vinkel vil jamre sig i mellem Salens noble Linier

[tegning]
Dette har Betydning for Virkningen af Salens architectoniske Skjønheder
Gibsmodellen er sat foreløbig ind i Salen. Jeg beder Dem see paa dem, men allerhelst sige en Dag (dog ikke Onsdag, Torsdag 7. 8 Aug.) hvor vi kunde mødes maaske med Kunstneren selv nede i Salen og tale derom

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv