Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1884-11-25

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

25 11 4

Kjære Hr. Prof. Dahlerup

Jeg har tegnet et udkast til en Plan for et Glyptothek, som det vilde være mig kjært om De vilde se lidt paa.
Hvis den vinder Deres Bifald vil jeg nemlig anmode Dem om at udføre den lidt mere detailleret, ligesom der ogsaa gjerne skulde tilcomponeres et Par Variationer med 2 Etager istedet for een Etage.

Det Hele skal kun gjøres Skizzeagtigt - jeg vil til disse forberedende Arbeider ikke anvende over 1000 Kr.
Jeg overlader derfor til Dem selv at gjøre saa meget derved som De finder passende.
Kun vil jeg gjerne have at Arbeidet der foreligger kan præsenteres Offentligheden -som Skizze
Et Overslag over Byggearbeidet og en tarvelig Decoration maa ledsage det.

Der bliver naturligvis en Samtale fornøden, men da en Deel af det nødvendige Materiale findes herude vilde det være mig kjært om De en Dag ville komme herud.
(Fredag Form. 9-12 er jeg ikke hjemme)
Har De ikke Lyst at besøge os i Aften Onsdag, De vil træffe et Par Venner.

C. Jacobsen jun

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv