Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1901-06-30

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

30-6-1

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

Dubois udfører en Gjentagelse af Gravmonumentet over hans Fader til Ny Carlsberg Glyptothek. De bør dog foretages en ringe Forandring i Tegningen, da det nu bliver en anden Buste som skal staae ovenpaa Stenen.
Jeg vil gjerne tale med Dem om denne

Sag
Kan De ikke komme ind paa Glyptotheket paa Tirsdag d. 2den Kl½. Jeg vil da være tilstede.
Hvis Tiden ikke passer bedes De telefonisk foreslaae en anden Tid.

Venlig Hilsen

Deres hengivne

Carl Jacobsen.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv