Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1885-11-25

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Kjøbenhavn 25 novb. 85.

Kjære Hr Jacobsen!

Nei, dette er for galt, at jeg venter saa længe med at svare paa Deres venlige Brev og Takke for de tilsendte Penge. De maa ikke blive vred paa mig for det, i saadanne stærkt optagne Arbeidsperioder kan jeg næste ikke faa maaget mig til Til noget andet. Der findes, som De siger, intet andet end en mundtlig aftale angaaende Ragnarock, Et ord af Carl Jacobsen er naturligvis ligesaa godt som nogen Obligation: men kanske de for Forretningsordens skyld ønsker det skriftligt. - Jeg er nu saa langt paa Ragnarock frisen, at jeg gierne om et Par Dage vilde vise Dem det og confere nærmere derom, hvis det var Dem beleiligt. Under støbningen bliver der saa en standsning i mit Arbeide, jeg kunde da komme ind til Dem og underskrive kontrakten, om det saaledes er Dem behageligt.
Med min ærbødigste Hilsen til Dem og Deres Frue forbliver jeg

Deres forbundne
Stephan Sinding

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv