Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1884-10-29

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

28 October 1884.

Hr. Brygger C. Jacobsen jun.

Jeg hørte igaar, at "Avisen" som en Anke mod mig skal have talt om de Skitser etc., som Chr. Freund skal lave til Ragnaroks Frisen. Sandsynligvis sigtes dermed til de afstøbte Hoveder, De skrev om.

Efter alle de uvenlige Avis skriverier har jeg liden Lyst til at vove mig ind i Løvens Gab, selv gaa til Freund. Sandsynligvis faar jeg slet ikke se disse Sager, i alfald kan jeg vente en ubehagelig Modtagelse. Men der er faldt mig en anden Udvei ind. Hvis jeg kunde faa skudt et tykt Toug over muren, kunde jeg jo selv kravle op og tage ned nogle stykker af Frisen. Der kan ikke være vidre Fare ved det. Jeg veier med Klæder paa 97 Pund, saa den Tyngde skal ikke styrte Muren overende, og jeg klatrer om jeg selv skal sige det - udemærket, saa det er slet ingen Sag. Saa binder jeg mig fast en Stund deroppe og tager selv ned, hvad jeg har Lyst til. Jeg anser i Virkeligheden ikke disse Hr. Chr. Freunds Afstøbninger for saa vigtige, Olriks Tegninger er gode, men det skulde være for at berolige Gemytterne.

Jeg har været hos Hr Meyn, men ikke Truffet ham. Dog skal jeg gaa op til ham igen, og saa tillader jeg mig imorgen at bringe Dem Tegningerne.

Deres ærbødige
Stephan Sinding

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv