Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1885-12-16

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

16 Decbr. 1885.

Kjære Hr Jacobsen!

Jeg vil saa nødigt gjøre andet i enhver Henseende, end hvad De ønsker, Skam over andet, slig De har været mod mig. Men dette kan jeg ikke godt gjøre endnu. Inden jeg bringer noget af dette Arbeide ud af værkstedet, maa jeg stille det hele sammen passe det til og gaa det efter, men det lader sig ikke gjøre, før jeg faar det sidst afformede stykke udstøbt, helst ogsaa det stykke, jeg nu holder med paa; dermed vil Thurerne være afsluttede. De vil nok have mig undskyldt for dette.

med ærbødig Hilsen til Dem og Deres Frue forbliver jeg

Deres forbundne

Stephan Sinding

Mellem jul og nytaar haaber jeg at faa støbt det næste stykke (Til Loke incl.) saa kan hele Jötunrækken sættes op.

St.S.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv