Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1885-11-17

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

17 Novbr. 1885.

Jeg haaber, De vil ikke Tage mig det ilde op, kjære Hr Jacobsen, at jeg beder Dem om et Forskud paa 600 Kr.
De bliver nok ikke vred, fordi jeg ikke kommer selv og beder om det. Jeg arbeider saa stærkt i denne Tid - og det gaar hurtigt fremad med Ragnarok - saa jeg nødigt vil gaa fra i kontortiden, ogsaa generere det mig, sandt at sige, saa frygteligt at bede om Penge. Jeg har altid havt en Følelse af, at det egentligt er høist pinligt at skulle Tage Penge for et Abeide som mit, som jeg ovenikjøbet egentligt selv er den, som har med Fornøielse af. Min Kone og jeg vi Takker begge for Deres og Deres Hustru Besøg.

Deres Hengivne
Stephan Sinding

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv