Menu

Results: 19

1879-10-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn takker Carl Jacobsen for det generøse tilbud om at bevilge 20.000 kr. til indkøb af afstøbninger af frans…

1879-10-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Udkast til brevet, hvor Rosenørn-Lehn takker Carl Jacobsen for årligt at ville købe afstøbninger for 20.000 kr til Skul…

1879-12-12

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Udkast til brev om betingelserne for Carl Jacobsens gave skrevet af Rosenørn-Lehns sekretær.

1880 januar

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået meddelelse om, at Dubois statue af Eva er afsendt fra Paris.

1880-01-15

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn vil gerne holde et møde med Carl Jacobsen vedrørende skulpturdonationen.

1880-04-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn kommer med forslag til skulpturindkøb for året 1881. Han håber, at F. Meldahl på en forestående rejse til…

1880-04-25

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehns forslag for året 1881/1882

1880-04-28

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn vil ikke udlevere Ministeriets brevpapir til Carl Jacobsen, der havde bedt om at få lov til at bruge det …

1880-12-08

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn videresender et brev stilet til Carl Jacobsen.

1881-01-13

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn takker for Carl Jacobsens tilbud om at forære Skulptursamlingen en afstøbning af Dubois' Eva.

1881-04-22

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn takker for abstøbninger af Delaplanches' "Eve après le péché" og Dubois "la charite". Han tilbyder Carl J…

1881-06-01

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn anbefaler Carl Jacobsen at kontakte Tuxen, når han kommer til Paris.

1881-06-19

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn meddeler CJ, at man ikke officielt kan takke Dubois og Delaplanche for tilladelse til at erhverve afstøbn…

1881-12-24

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn takker CJ for de tre raderinger efter Rembrandt Le retour d'Egypte, les trois arbus og le grand Coppenol,…

1882-01-05

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået brev fra Tuxen i Paris. Desværre må tanken om at erherve afstøbninger af franske skulpturer opgi…

1882-05-10

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn skriver til Carl Jacobsen om økonomisk støtte til Julius Lange.

1882-06-09

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn synes, at det unaturligt, at han skal takke Dubois, når gaven på 3 skulpturer kommer fra Carl Jacobsen.

1882-09-24

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn fortæller, at baron Axel Reedtz-Thott på Gavnø har indvilliget i at støtte Julius Lange med 1000 kr. Kamm…

1887-12-20

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

om en statue af Bissen