Menu

Results: 32

1879-10-22

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen tilbyder at købe afstøbninger af fransk skulptur for 20.000 kr og skænke dem til Den kgl. Skulptursamling…

1879-11-21

Julius Lange

Otto Rosenørn-Lehn

Julius Lange kommenterer Carl Jacobsens gave og nævner de franske skulpturer, der, efter hans mening, er de vigtigste, …

1879-12-10

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fastholder sine betingelser for at give skulptursamlingen afstøbninger af franske samtidsskulpturer. Han …

1879-12-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud om at donere afstøbninger af fransk samtidsskulptur.

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller Rosenørn-Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om.

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver til Rosenørn-Lehn om det følgende års indkøb af skulpturer. Meldahl skal til Paris og vil besøge …

1880-04-21

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Emil Bloch sender uden stor begejstring, en liste over franske skulpturer til Rosenørn-Lehn.

1880-04-26

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen beder Rosenørn-Lehn om at få lov til at benytte ministeriets eller malerisamlingens brevpapir ved sine he…

1880-12-10

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

CJ skriver til Rosenørn-Lehn, at hvis Delaplanches "l'Eve après la chute" skulle være bestilt ved en fejltagelse, så på…

1881-01-12

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen håber, at hans tilbud om at forære Delaplanches 'Eva' til Skulptursamlingen vil blive modtaget.

1881-04-19

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen beklager sig over, at billedhuggerne Mercié, Falguières og Chapu ikke har svaret på hans henvendelser og …

1881-04-25

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Delaplanche har på grund af en misforståelse ladet statuegruppen "l'education maternelle" afstøbe til Carl Jacobsen ist…

1881-04-29

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen må udsætte en aftale med Rosenørn-Lehn på grund at et møde i 'Borgerrepræsentationens Udvalg for Carstens…

1881-06-01

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skal til Paris, og han spørger R-L, om der er noget, han kan gøre med hensyn til erhvervelser af afstøbni…

1881-06-17

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen har været i Paris, hvor han har truffet L. Tuxen, der skal hjælpe med at få afstøbninger af franske skulp…

1881-06-18

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Emil Bloch mener, at en officiel takkeskrivelse fra Galleriet, som Carl Jacobsen har ønsket, ikke vil komme andre end C…

1881-08-27

Laurits Tuxen

Otto Rosenørn-Lehn

Tuxen fortæller, at han er rejst til kysten for at male et marinebillede. Han vil genoptage sit arbejde med at anskaffe…

1881-12-27

Laurits Tuxen

Otto Rosenørn-Lehn

Tuxen beklager overfor Rosenørn-Lehn, at han ikke har kunnet skaffe de afstøbninger af franske skulpturer, han var blev…

1882 efter juni

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Bloch opridser historien om erhvervelsen af de afstøbninger af fransk skulptur, som skulle købes for Carl Jacobsens don…

1882-06-06

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen spørger Rosenørn-Lehn, om det ikke er muligt at sende en officiel takkeskrivelse til Paul Dubois.