Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

marts 1907

Recipient

Auguste Rodin

Document content

Awaiting summary

Transcription

Rodin
Meudon

Hjertelig tak for Meddelelsen. Kommer om det passer Dem Torsdag Kl. 11 a.m.
Madame Carpeaux har været saa elskværdig at meddele mig at De har et Portræt af hendes afdøde Mand... til Monumentet for ham. Da jeg interesserer mig meget for C. vil jeg være Dem særdeles forbunden om jeg maatte (få) Leilighed til at se det, og beder Dem
s. 2
meddele mig paa hvilken Tid jeg maa besøge Dem i Deres Atelier.

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Paris