Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1913-03-23

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Marie Henriques

Document content

Awaiting summary

Transcription

23-3- 13

Kjære Frøken
Maria Henriques

De er dog en misundelsesværdig Lykkens Pamfilia at see Kongegravene ved Theben sammen med Bissing!!
Jeg har ogsaa seet dem - men det var i en Skare Americanere og Philistere, der glædelig lod sig drive igjennem dem som en Drift Kvæg, som jeg maatte følge med i! Det var ikke meget som jeg kunne beholde i Erindringen.
Tak for Deres interessante

Skildring - jeg tænker bare derimod "blot jeg havde været med!
Men jeg glæder mig til at tale med Dem derom naar De kommer tilbage.
De nævner ikke Abydos - jeg haaber dog at De har været der. Det staar vist ikke (meget) tilbage for Deir-el-Bahri og saa er der jo saa uhyre - uudtømmelig meget- bevaret.

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv (kopibog) Original i KB (Marie Henriques arkiv)