Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1920-07-03

Recipient

Marie Henriques

Document content

Awaiting summary

Transcription

3die Juli 20

Kjære Frøken Henriques
Ved sidste Møde med K.I.M's Forretningsudvalg forelagde jeg Formanden (Redtz-Thott), Direktør Hannover Prof. [??] Skrivelse vedrørende Valg af Stedfortræder for Xylografen i K.I.M. Legatets Styrelse uden dog personlig at anbefale "Candidaten" Arkitekt Herning [?], som jeg ikke kender, men begge d'Herrer ønskede meget at faa den unge Hendriksen repræsenteret i Museets Forretningsudvalg

dels af Følelser overfor Faderen dels for Traditionen's Skyld, jeg personlig mener at maatte anbefale dette Valg.
Nu er imidlertid Kampmann død, som ogsaa efterlader sig en tom Plads af blandt vore Medlemmer. I hans Sted foreslog x) d'Herrer Arkitekt Ingworsen; - jeg kan godt mærke at Hannover er imod Prof. Petersen og hans Clike [Klike]
Vil De gaa med til hans Indstilling ? Baade Hr. Lemming og jeg mener at imødekomme dette Ønske-
Ved Lejlighed hører jeg nok fra Dem! Haaber De nyder Sommeren - her er Vejret meget foranderligt
Venligst Hilsen X) rettere anbefalede
Deres heng.
H. Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv