Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1890-03-05

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hotel de la Russie, St Lucia
Napoli
5 Marts – 90
Kjære Jacobsen!
Pludselig – uden jeg rigtig har tænkt paa det – staar Udstillingen for Døren. Jeg har netop faaet sendende Blanketten til Udfyldning. Jeg havde stadig tænkt mig at Deres franske Comitebillede maatte blive mit ”Piece de resistance” paa denne Udstilling – nu har jeg ovenikjøbet intet andet at udstille. Men jeg veed ikke om jeg nogensinde har talt til Dem derom. Da Tiden nu er noget vel fremrykket til at skrive, faa Svar, indmelde etc.., tillader jeg mig

at sende min udfyldte Blanket til Dem. Hvis De saa intet har imod at jeg udstiller Billedet, beder jeg Dem blot indsende min Anmeldelse inden d. 15de Marts. I modsat Fald kan De kaste Anmeldelsen i Deres Papirkurv, men jeg vilde unægtelig gjerne have det udstillet. Billedet har jo ganske vist været at se paa Glyptotheket, men det kan vel dog ikke betragtes som ”offentlig Udstilling”, vil jeg da haabe, for isaafald vil det ikke kunne medtages paa Charlottenborg, efter Udstillingens Regler.
Jeg beder Dem hilse Deres Hustru paa det hjerte-

ligste, ogsaa fra min Kone.
Hun ligger desværre syg hernede, og har allerede i 3 Uger maattet holde Sengen, af tyfoid Feber. Det har heldigvis været i en meget let Grad at hun har haft Sygdommen og hun er nu i Bedring, men det er langvarigt. Det er en trist maade at tilbringe sin Tid i Italien. Saa snart hun bliver frisk nok til at gjøre Rejsen tager vi til Amalfi, for at være i Ro og i rigtig god Luft.

Med venligst Hilsen fra os begge
Deres P.S. Krøyer
Verte

Uden at tænke over det skrev jeg som Asssurancepris den Sum som jeg har medtaget for Billedet. Men det staar Dem følgelig frit for om De, som Ejer af Billedet, skulde ønske at sætte en anden Pris. Tør jeg bede Dem tilføje Maalet paa Billedet, som jeg ikke mere erindrer.
S.K

Facts

PDF
Letter

Danish

Naples
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.