Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-03-22

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

69, Boulev St Jaques
22de Marts 89

Kjære Jacobsen
Undskyld – jeg har indtil i aften rent glemt at De bad mig om at sige Dem – endog snarest muligt – om det passede mig at De kom den 19de. Det passer fortræffeligt. Jeg gjemmer saa Dem tilsidst og saa vil jeg netop kunne faa mit Billede færdig til den 23de – om det ellers blive nødvendigt. De er nemlig dem der mener – og det selv meget Ind

viede – at der ikke blive Tale om at Salene i Kunstafdelingen bliver færdige til at modtage Malerierne til den Tid x) men parat maa man jo være.
Har de tænkt noget paa Spørgsmaalet om en Reproduktion af Billedet.
Komiteens Medlemmer, altsaa de der er malet paa Billedet, burde vel egentlig have en Gjengivelse af Billedet i en eller anden Form, Fotografi eller lignende. Jeg har talt foreløbig med Gaupil for at faa Billedet reproduceret. Jeg har endnu ikke faaet noget endeligt Svar derpaa. Men han mente foreløbigt at der
x) Den franske Kunstafdeling mener man ikke bliver præsentabel før 1ste Juni.

Der neppe vilde blive tale om at overtage paa sin Regning, paa sit Forlag altsaa, andet end en Reproduktion af mere ordinær Art, som Blad i Figaro-Salon, Salon illustré eller lignende, og det neppe vilde kunne faa nogen videre kunstnerisk Udførelse paa Grund af den billige Pris paa disse Billedværker. Jeg ved ikke om De har tænkt Dem noget i den Retning eller om De har nogen Interesse for den Tanke.
Kommer Klein sammen med Dem hertil? Saa vilde jeg nemlig opsætte med at røre videre ved ham indtil jeg kunde gjøre ham

færdig paa Billedet après nature.
Jeg har stadig megen Modgang med Hensyn til Billedet. Malerne er nu hver Dag i Jury, Billedhuggerne knuses formelig af Figurer der skal til Salon og Verdensudstilling – Architecterne ligesaa umulige. Jeg er undertiden Fortvivelsen nær.
Deres
P. S. Krøyer
Mine hjerteligste Hilsener til Deres Hustru

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris
Copenhagen