Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1908-11-21

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Carlsberg
21-11-8

Kjære Krøyer
Jeg vil overordentlig gjerne males af Dem sammen med min Datter Paula (18 Aar). Men for Tiden kan det absolut ikke lade sig gjøre.
Jeg vil ikke males ved elektrisk Lys, men ved Dagslys.
Men da jeg er optaget hver Dag fra om Morgenen indtil Kl 1 eller 1½ og det nu allerede er halvmørkt hele Dagen blive vi nødt til at udsætte det til lysere Dage

Førend i Marts maaned kan jeg ikke sidde Model
i øvrigt har jeg lovet Paula at reise til Italien eller et andet Sted. (Ægypten eller det hellige Land).
Skulde jeg følge den sidstnævnte Plan vilde jeg nødvendigvis være borte en Del af Januar, hele Februar og Marts.
Jeg maa derfor nøies med at bede Dem om at have Sagen ”in mente” til Foraaret.

Venligst Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Bd. 15, 'Moderne Kunst' dec. 1899 - dec. 1913.