Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1890-03-20

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Villa Tommasi, Capodimonte
Napoli
20 Mars -90

Kjære Jacobsen!
Jeg kan jo ikke nægte at det kjedede mig lidt at jeg ikke fik Comitebilledet til Udstillingen hjemme, navnlig da jeg som Følge deraf aldeles ikke bliver repræsenteret paa Udstillingen i aar. Paa den anden Side kan jeg godt forstaa Deres Grunde og jeg siger ikke et Muk.
Vi tilbringer for Tiden Reconvalecenstiden for min Hustru hos nogle Slægtninge oppe paa Capodimonte.
Det har været en lang og

kjedelig Sygdomstid. Min Hustru har ligget 32 Dage tilsengs og er endnu meget mat. Men det gaar da godt fremad. Naar hun er stærk nok, rejser vi til Amalfi (Albergo della Luna). For øvrigt er vore Planer for den nærmeste Fremtid endnu noget uklare.
Vi haaber at Alt staar vel hos Dem og sende Dem og Hustru vore bedste Hilsener
Deres
P.S. Krøyer

Facts

PDF
Letter

Danish

Naples
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.