Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-02-21

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

21-2-89

Kjære Krøyer
Det var en saare behagelig Meddelelse at jeg ikke behøver at være i Paris før i April
Jeg skal være her i Kbhvn d. 27 Marts og havde allerede bestemt mit Pariserophold til 17-24de men vil nu rimeligviis udsætte mit Besøg i Paris til først i April
Jeg vil være Dem meget forbunden hvis De ”en passant” vil spørge (men ikke officielt i Comiteens Navn men ganske privat) Carolus Duran om hvor stor han anslaar Skaden paa hans Ramme.
Hvis det er en moderat Sum vil jeg hellere betale ham en Skadeserstatning end efterlade et ugunstigt Indtryk efter vor smukke Udstilling.
Sedlmayr, Cagnat, Aizelin skulle faae de omtalte Summer tilsendte, saa snart vi blot veed at de ville

modtage dem.
Jeg har bedet Klein om i Comiteens Navn at lade skrive til hver af dem.
Min Hustru har det – Gud være lovet – nu ret godt. Huns ender Dem ligesom jeg selv vore venligste Hilsener.
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris